top of page

ปุ๋ยอินทรีย์ บีเอ ตรา เกษตรใจดี

รีวิวจากผู้ใช้
เอกสารเพิ่มเติม
ชาวนาสวมหมวกฟาง
แองเคอ 1

สูตรเศษอาหาร  

(ชนิดเม็ด/ชนิดผง)

เหมาะสำหรับไม้ยืนต้น เช่น ปาล์ม ยางพารา 
ทุเรียน มะม่วง มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ เป็นต้น

สูตรผักตบชวา  

(ชนิดเม็ด/ชนิดผง)

เหมาะสำหรับพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวระยะสั้น หรือพืชล้มลุก เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ผักสลัด มะเขือ  มันสัมปะหลัง พืชสวนครัว เป็นต้น

  • อุดมไปด้วยสารอาหาร

  • เพิ่มจุลินทรีย์ชนิดพิเศษ ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และช่วยป้องกันการเกิดโรคในพืช      

  • เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

  • ปรับสภาพดินให้ดียิ่งขึ้น

  • ใส่ในปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเคมี

  • วิจัย และพัฒนาโดย คณะวิทยาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  • ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ ได้ปุ๋ยอินทรีย์ภายใน 24 ชม.

  • ผ่านมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร

ปุ๋ยอินทรีย์ บีเอ
ตรา เกษตรใจดี
ความเป็นมา

ความเป็นมา

     จากปัญหาขยะเศษอาหารตามครัวเรือน ตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และในชุมชน ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางตรงและทางอ้อม และปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวา ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำ การกำจัดเป็นไปได้ยาก อีกทั้งแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เราจึงเล็งเห็นถึงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ จึงนำมาสู่การพัฒนา เครื่องแปลงขยะเศษอาหารและวัชพืช BIOAXEL ที่สามารถกำจัดขยะเศษอาหารและผักตบชวาได้ภายใน 24 ชั่วโมง

     เมื่อวัตถุดิบผ่านการแปรสภาพแล้ว ทางบริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด จึงได้ร่วมกับนักวิจัยจากสถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา​นครินทร์​ นำดินอินทรีย์ที่ได้จากการแปรสภาพไปวิเคราะห์ค่าธาตุอาหาร และต่อยอดพัฒนาจนกลายมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีธาตุอาหารหลักจำเป็นต่อพืชครบถ้วน ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร มีอินทรีย์วัตถุ (OM) ไม่ต่ำกว่า 30% และประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชและป้องกันการเกิดโรค ที่เราได้คัดสรรค์มาเป็นอย่างดี


     อีกทั้งปุ๋ยอินทรีย์ของเรายังได้รับการขึ้นทะเบียนปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร ภายใต้ชื่อการค้า ปุ๋ยอินทรีย์ บีเอ ตรา เกษตรใจดี สูตรปุ๋ยเศษอาหารและปุ๋ยผักตบชวา พร้อมจัดจำหน่ายให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ

     

     โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พลังขับเคลื่อนเล็กๆของเรา จะกลายเป็นกำลังหลักในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผมผลิต พัฒนาชีวิตที่มั่นคงให้เกษตรกรไทย และคืนสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค

นวัตกรรมการผลิต

  ปุ๋ยอินทรีย์ บีเอ ตรา เกษตรใจดี ผลิตโดยนวัตกรรมใหม่ คิดค้นโดยคนไทย สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยจุดเด่นคือ จุลินทรีย์ชนิดพิเศษที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจุลินทรีย์ชนิดนี้ มีคุณสมบัติพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ทำให้ลำต้นแข็งแรง ได้ผลผลิตดี อีกทั้ง ป้องกันการเกิดโรคในข้าว เช่น โรคใบจุด
  โดยกำลังการผลิตของเราอยู่ที่ 20 ตัน ต่อวัน และอยู่ระหว่างการขยายสาขาการผลิตไปยังจังหวัดอื่นๆในอนาคต

โรงงานผลิตหลัก ตั้งอยู่ที่
บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด (โรงซ่อมบำรุง) สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยฝั่งตะวันออก ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นวัตกรรมการผลิต
การใช้งาน

การใช้งาน

ข้าว

ปริมาณปุ๋ย : 60 กก./ไร่

แบ่งใส่ครึ่งหนึ่งของปริมาณแนะนำหลังปักดำ 30 กก./ไร่ และครั้งที่สอง ใส่ปุ๋ยส่วนที่เหลือหลังจาก

ใส่ปุ๋ยครั้งแรก 30 วัน

หรือเมื่อต้นข้าวเริ่มตั้งท้อง

พืชไร่

ปริมาณปุ๋ย : 60 กก./ไร่

แบ่งใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 30 กก. ช่วงเตรียมดิน และใส่ปุ๋ยอีก 30 กก. เมื่อเริ่มแตกใบตามแนวร่องปลูก 30-45 วัน

พืชผัก

ปริมาณปุ๋ย : ผสมดิน 9 ส่วน
กับปุ๋ย 1 ส่วน

หว่านปุ๋ยอินทรีย์ให้ทั่วแปลง พรวนดิน รดน้ำให้ชุ่มก่อนปลูก และควรใส่บริเวณรอบต้น (1 ช้อนโต๊ะ)

ทุกๆ 2-3 อาทิตย์

จนถึงระยะเก็บเกี่ยว

ไม้ดอก ไม้ประดับ 

ปริมาณปุ๋ย : 1 ช้อนโต๊ะ
/กระถาง

หว่านปุ๋ยอินทรีย์ให้ทั่วแปลง พรวนดิน รดน้ำให้ชุ่ม ก่อนปลูก หรือใส่รองก้นหลุมก่อนปลูกไม้ดอกที่มีอายุเกิน 1 ปี หรือโรยรอบๆต้นในกระถาง 1 ช้อนโต๊ะจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

สนามหญ้า

ปริมาณปุ๋ย : 0.5 กก./ตรม.

หลังเตรียมหน้าดิน โรยปุ๋ยบริเวณหน้าดินให้ทั่ว เพื่อรองพื้นหญ้าก่อนลงปลูก

ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา

ปริมาณปุ๋ย : 2 กก./ต้น/ปี

โรยรอบต้น 2 กก.ต่อต้นต่อปี
หรือจะใส่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 กก./ต้น

พืชปลูกในกระถาง

ปริมาณปุ๋ย : ผสมดิน 9 ส่วน
กับปุ๋ย 1 ส่วน

การผสมดินสำรับปลูกพืชในกระถาง ผสมดิน 9 ส่วน กับปุ๋ยอินทรีย์ 1 ส่วน หรือโรยบริเวณดินเพียง 1 ช้อนโต๊ะ

สั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ บีเอ ตราเกษตรใจดี
ขอใบเสนอราคาปุ๋ย
กรุณาเลือก

ขอบคุณที่ลงทะเบียน!

bottom of page